Mesafeli Satış Sözleşmesi Hakkında bilgiler
Anasayfa Mesafeli Satış Sözleşmesi Hakkında bilgiler

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1 SATICI BİLGİLERİ :

 

Ünvanı : 

Adresi : 

Telefon :

Fax :

Email:

 

1.2 ALICI BİLGİLERİ :

 

Adı/Soyadı/Ünvanı: ………………

Adresi: ……………/……./ Türkiye / Telefon: …………/Email: ………….@......com

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya www.baygm.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN , ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 

3.1.Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) BAYGM.COM da belirtildiği gibidir.

  

3.2.Ödeme Şekli : Kredi kartı

 

3.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü ise şu şekilde uygulanacaktır:

 

ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani baygm bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

  

Teslimat , SATICI tarafından kargo aracılığı ile ve/veya SATICI’nın tayin ettiği BAYİ’si aracılığı ile kargo ve/veya nakliye yolu ile ALICI’nın belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.baygm.com internet sitesinde Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın ürünü teslim almaması halinde de oluşan tüm giderler ve zararlar ALICI’ya ait olacaktır.

 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Bununla birlikte bu e-satış sitesi SATICI ile BAYİ’lerinin işlettiği bir sistem olduğu ve sürecin daha hızlı işlemesi amacıyla teslimat adresine yakınlık, v.b. kriter’ler nedeniyle satın alınan ürünü BAYİ’si aracılığıyla da ALICI’ya teslim ettirebilir. Bu tür durumlarda fatura da BAYİ tarafından düzenlenerek ürün ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir. BAYİ’nin bu faturadan doğan alacaklarını SATICI’ya temlik etmesi nedeniyle fatura BAYİ tarafından düzenlense de , ALICI’nın baştan SATICI’ya yaptığı ödeme hukuken geçerli olup, bu faturaya istinaden ayrıca bir ödeme yapmasına gerek yoktur. ALICI ‘da bu işleyişe şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Ürün bedelinin alınamaması halinde ve ürünün SATICI’ya teslim edilmemesi durumunda ürün bedeli ile birlikte tüm zararlar ALICI’dan yasal yollarla tahsil edilecektir.

 

4.7-İnternet sitesinden yapılan satış işlemi ile ilgili ALICI nın kredi kartı bilgileri MOKA (Moka Ödeme ve E-Para Kuruluşu A.Ş.) firması tarafından saklanmakta, kredi kartının güvenliği sağlanmakta ve kaydedilmektedir. ALICI işbu bilgilerin saklanması, tutulması, kaydedilmesine onay vermiş olup, SATICI meydana gelecek haksız veya hukuka aykırı kullanım nedeni ile herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm sorumluluk MOKA (Moka Ödeme ve E-Para Kuruluşu A.Ş.) firmasına ait olup, ALICI bu durumu kabul etmektedir.

 

4.8-ALICININ SATICIDAN yaptığı alışveriş sonrasında kredi kartının haksız ve hukuka aykırı şekilde haberi olmaksızın kullanılmış olması veya dolandırıcılık-kredi kartı kaybı vb. nedenlerle para iade talebi SATICI tarafından kabul edilmeyecektir. ALICI nın ilgili banka kuruluşu ve yasal yollarla süreci yönetmesi gerekecek olup, ürün SATICI ya iade edilmeden veya iade prosedürü gerçekleştirilmeden ücret iadesi mümkün olmayacaktır.

 

MADDE 5-  YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1-ALICI tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde ALICI' lık üyeliğinin SATICI tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini;

5.2-.baygm.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ALICI tarafından yapıldığını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin ALICI tarafından yetkilendirildiğini;

5.3- Verilen siparişlerde SATICI' nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı SATICI’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini;

5.4- Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını;

5.5- ALICI ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SATICI' nın sorumlu olmayacağını;

5.6- Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj, bilgi ve belgelerden SATICI' nın sorumlu olmayacağını;

5.7- ALICI kullanım hakkını satın aldığı e-ticaret veya web sitesinin kullanımında yapacağı hatalardan ve veri silinmelerinden direkt kendisinin sorumlu olduğunu;

5.8- ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web site yazılımlarını SATICI sunucularından hizmet almaya devam ettiği sürece kullanabileceği ve bu yazılımları ilk satın almada sadece ücret ödeyip sonraki yıllarda bir site lisans bedeli olarak bir yenileme bedeli ödemeden hosting satın alarak kullanmaya devam edebileceğini bilir.

5.9- ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web sitesi hizmetlerini, hosting hizmeti almadan devam edemez. Hosting süresi dolduğunda sitelerinin otomatik olarak kapatılacağını ve yedeklerinin saklı tutulmayıp kayıtlardan silinmiş olduğunu bilir ve kabul eder.

5.10- ALICI SATICI ten e-ticaret ve web siteleri için aldığı yazılımlarının hiçbir şekilde ftb bilgilerinin, yazılım kodlarının kendisine verilmeyeceğini bilir ve kabul eder.

5.11- . www.baygm.com internet sitesinde sunulan hizmetlere SATICI tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, SATICI' nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini;

5.12- ALICI satın aldığı yazılımların versiyon yükseltme hakkının bulunmadığını ancak SATICI' nın belirleyeceği ücret karşılığında versiyon yükseltebileceğini bilir ve kabul eder

5.13- ALICI SATICI' nın web sitesinde yayımlanan e-ticaret veya web sitelerinin versiyonlarının özelliklerine göre satın aldığını almış olduğu seviye paketinde bulunmayan özellikleri talep edeceğinde ek ücret ödemesi gerektiğini bilir ve kabul eder.

5.14- ALICI satın aldığı web sitelerinde ayıplı veya eksik çalışan alanlar bulunursa bunu mesafeli sözleşmeler gereği 7 iş günü içinde yazılı bildirmediği halde ürünü sağlam ve kusursuz olarak almış sayılacaktır.

5.15- ALICI satın aldığı e-ticaret veya kurumsal web site yazılımlarının seviyelere göre desteklendiği ve ek hizmet isterse SATICI' nın belirleyeceği fiyat veya seviye geçişlerine uyacağını bilir ve kabul eder.

5.16- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı;

5.17- SATICI’in izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı;

5.18- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 - YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında SATICI aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

6.1- SATICI . www.baygm.com internet sitesinde çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı ALICI üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu olmayacaktır.

6.2- .baygm.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye SATICI yetkilidir. Sipariş girildikten sonra SATICI yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile SATICI’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. SATICI siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek ALICI' nın ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

6.3- Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SATICI tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

6.4- SATICI sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile ALICI' ya ulaştırabilir.

6.5- SATICI mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde ALICI' ya alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

6.6- SATICI kendisine ait olan özel yazılımlarını, standart yazılımlarının (e-ticaret paketlerinin tek tek veya tümü, web sitesi yaılımlarının tek tek veya tümü , kontrol panelleri, toplu mail programlarının ftp leri,) kodlarını ALICI ye hiçbir durumda vermez. Satışını yapmış olduğu e-ticaret ve web site hizmetleri ALICI ye satın alması ile sadece kullanım hakkı olarak sağlanır.

6.7-ALICI sitelerin, yazılımların, programların, kodlarını SATICI sunucuları hariç hiçbir hosting firmasında tutmasına izin vermez. Bu ftb bilgilerine ALICININ erişimini de kapalı tutar.

6.8-Yazılımlar tamamen kendisine ait olduğunu ve bu yazılımların ALICI tarafından herhangi bir nedenle istenemeyeceği veya illegal yollardan elde edilmesinin suç olduğunu beyan eder.

6.9-SATICI ALICI' nın .baygm.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden SATICI sorumlu değildir.

6.10-İş bu sözleşme ALICI tarafından ,üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. SATICI gerekli gördüğü ALICI' larından Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece ALICI' ya imkanlar sağlanmaya başlanır. SATICI bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan ALICI' ların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

6.11- SATICI ALICI ların sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

6.12- SATICI .baygm.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.

6.13- SATICI üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı SATICI sorumlu değildir.

6.14- SATICI gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan, ürün kutusu zarar görmemiş ve açılmamış, ürün bandının/ambalajının zarar görmemiş ve açılmamış bir şekilde satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya alınan ürünün iadesinin gerçekleştirilmiş olması e-mail bildirimde bulunulması ve ürünün orijinal ambalajının açılmamış/bozulmamış, ve kullanılmamış olması şarttır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, yırtılmış/delinmiş ve blisteri açılmış başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır.

 

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

  

Ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört)  gün içinde ürün bedeli iadesi ile ilgili işlemlere başlanacak olup, Banka tarafından ALICI nın hesabına para iadesi yapılması için geçen süreden SATICI sorumlu tutulamaz. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’ya tarafından karşılanır.

 

Tüketici Hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden vazgeçme hakkınızı, siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce kullanabilirsiniz. Bunun için siparişinizin "kargoya verildi" bilgisi eposta ile bildirilmeden önce info@baygm.com adresine iptal etmek istediğiniz siparişiniz ya da ürün hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Bu konuda sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan İade ve Değişim Şartları'ndan detaylı bilgi alabilirsiniz.

  

ALICI, süresi içinde satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

 

MADDE 8- SATICININ KAYITLARI

 

ALICI, SATICI’nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, SATICI ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta SATICI’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193 madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

MADDE 9- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak olup, alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (ürünün mevcut olmaması, üretilemiyor olması, tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

 

SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

 

MADDE 10 - GİZLİLİK ALICI

Sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde .baygm.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. SATICI, ALICI' nın bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, ALICI bu nedenle SATICI' nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

 

MADDE 11- İHTİLAFLARIN HALLİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, daha üzerindeki değere ilişkin ihtilaflarda ise SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 12- BİLDİRİM

Alıcı' lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail ve telefon numarası vasıtasıyla veya Web sitesi' nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. ALICI tarafından üye olurken sisteme kaydetmiş olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tüm kişisel veri niteliğindeki bilgi ve belgelerin saklanması, tutulması, kullanılması ve talep halinde imha edilmesine ilişkin haklar SATICI’ya verilmiştir. E-mail ve sms ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini ve telefon numarasını güncel tutmak ve Web sitesi' ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

İşbu sözleşme .../....../20..tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI  :…………………..                                                                    ALICI    :………………..
 

 

test